Πολιτική επιστροφής χρημάτων και προϊόντων

Πολιτική Επιστροφών

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.dimiourgiestiskardias.gr . Για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας θα σας συνιστούσαμε να προσέχετε κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση του πωλούμενου προϊόντος και το άθικτο της συσκευασίας του, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως εσφαλμένη αποστολή προϊόντος, σπασμένο προϊόν, ελλιπή εξαρτήματα, κλπ.

Επιστροφές των προϊόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης μας προβλέπονται, εφόσον γίνονται εντός 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς των προϊόντων, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εσφαλμένη αποστολή προϊόντος, η οποία οφείλεται στην Επιχείρηση ή στους προμηθευτές αυτής. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο καθώς και όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την Επιχείρηση.

β) αναιτιολόγητη υπαναχώρηση του πελάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο καθώς και όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο , Απόδειξη Λιανικής κ.λπ.). Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν και το κόστος επιστροφής του είδους.

γ) ελαττωματικό προϊόν. Στην περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με την Επιχείρηση ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η επιστροφή του. Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος. Στη συνέχεια, θα γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος με όμοιο καινούριο ή, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, με άλλο καινούριο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την Επιχείρηση.

Η επιστροφή των χρημάτων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία, εκτός αν ο πελάτης επιθυμεί άλλον τρόπο επιστροφής για τον οποίο θα πρέπει να μας ενημερώσει εγγράφως και τηλεφωνικά. Επίσης, ο πελάτης θα φέρει την ευθύνη για την απώλεια ή τη χειροτέρευση των προϊόντων μέχρι την επιστροφή τους στην Επιχείρηση.

Σε περίπτωση που δεν επιστραφεί κάποιο προϊόν που πωλήθηκε μέσω της ιστοσελίδας εντός 14 εργασίμων ημερών, τότε η Εταιρεία μας δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

Ακόμα και αν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία σας, μπορείτε την ακυρώσετε καλώντας εντός 24 ωρών στον τηλεφωνικό αριθμό 281 021 3216 ή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα (και πάλι εντός 24 ωρών) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dimiourgiestiskardias.gr. και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο